O placówce

dzieci

O placówce

Niepubliczny Żłobek „KRASNOLUDEK” w Spalonej to pierwsza tego typu

placówka na terenie gminy Kunice, która działa od 16 lutego 2017 roku.

Posiadamy 24 miejsca opieki dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia.

Żłobek jest wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 16:30.

Utworzenie, adaptacja lokalu oraz funkcjonowanie żłobka zrealizowane zostało w ramach projektu „Niepubliczny żłobek KRASNOLUDEK w Gminie Kunice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz budżetu samorządu terytorialnego.
Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
Projekt nr: RPDS.08.04.01-02-0004/16

pasek rpo