Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Dni adaptacyjne wrzesień 2020 – żłobek „Krasnoludek”

Plan dni adaptacyjnych w żłobku Gwiazdeczka

Regulamin bezpieczeństwa w żłobku podczas epidemii koronawirusa – żłobek „Gwiazdeczka”

Oświadczenie w czasie epidemii koronawirusa – żłobek Gwiazdeczka

Karta informacyjna o dziecku – żłobek Gwiazdeczka

Lista osób zakwalifikowanych do żłobka Gwiazdeczka w Legnicy

Regulamin Rekrutacji II etap – żłobek „Gwiazdeczka”

FORMULARZ REKRUTACYJNY żłobek Gwiazdeczka w Legnicy

STATUT żłobek Gwiazdeczka w Legnicy

Oświadczenie w czasie epidemii koronawirusa – żłobek Krasnoludek

Regulamin bezpieczeństwa w żłobku podczas epidemii koronawirusa – żłobek „Krasnoludek”

Wyniki rekrutacji od września 2020 r. – żłobek „Krasnoludek”

Karta zgłoszenia dziecka – żłobek „Krasnoludek” w Spalonej

Wypowiedzenie umowy – żłobek „Krasnoludek” w Spalonej

Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa – rek. dodatkowa – z dn. 15.02.18 r.

Regulamin rekrutacji dodatkowej z dn. 06.02.2018

Formularz rekrutacyjny z dn. 06.02.2018

Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa – rekrutacja dodatkowa z dn. 01.12.17

Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa – rekrutacja dodatkowa z dn. 29.10.17

Regulamin rekrutacji dodatkowej z dn. 27.10.2017

Formularz rekrutacyjny z dn. 27.10.2017

Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa – rekrutacja dodatkowa z dn. 06.09.17

Lista osób zakwalifikowanych do etapu II z dn. 06. 09.17

Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa – rekrutacja dodatkowa z dn. 26.06.17

Lista osób zakwalifikowanych do etapu II z dn. 26.06.17

Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa – rekrutacja dodatkowa z dn. 22.05.17

Lista osób zakwalifikowanych do etapu II z dn. 09.05.17

Harmonogram realizacji form wsparcia V-VII.2017

Regulamin rekrutacji dodatkowej II etapu projektu z dn. 21.04.2017

Regulamin rekrutacji 27.03.2017

Formularz rekrutacyjny 27.03.2017

Lista-osób-zakwalifikowanych-do-projektu

Regulamin rekrutacji – aktualizacja z dn. 31.12.16

Regulamin Rekrutacji z dn. 14.12.2016

Formularz rekrutacyjny z dn. 14.12.2016